Quốc phòng - An ninh
02/06/2022
Căn cứ hướng dẫn, kế hoạch tổ chức huấn luyện dân quân tự về năm 2022 của Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị cho hội thao dân quân tự vệ tại huyện. Ban chỉ huy quân sự xã Quỳnh Trang tổ chức huấn luyện dân quân trên địa bàn xã.
01/06/2020
Chiều ngày 1/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Công an tỉnh báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm những tháng đầu năm 2020.