Ban chỉ huy quân sự xã Quỳnh Trang tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022
Ngày 02/06/2022

Căn cứ hướng dẫn, kế hoạch tổ chức huấn luyện dân quân tự về năm 2022 của Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị cho hội thao dân quân tự vệ tại huyện. Ban chỉ huy quân sự xã Quỳnh Trang tổ chức huấn luyện dân quân trên địa bàn xã.

Media/103_QuynhTrang/FolderFunc/202206/Images/fb-img-1653701043371-20220602100626-e.jpg

Tổng số dân quân cơ động và dân quân năm thứ 2, năm thứ 4 gồm 29 đồng chí

Media/103_QuynhTrang/FolderFunc/202206/Images/fb-img-1653701051769-20220602100625-e.jpg

Các nội dung huấn luyện gồm chính trị, điều lệnh đội ngũ, ký năng sử dụng súng bộ binh, gói buộc, chắp nối thuốc nổ, bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích


Tổng lượt xem bài viết là: 587
Tổng số điểm của bài viết là: 2270 trong 572 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác