Đảng bộ xã Quỳnh Trang sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 20/07/2022

Chiều ngày 13/7/2022 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Trang; Đảng bộ xã Quỳnh Trang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị sơ kết có các đồng chí Thường trực Đảng ủy và cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

Media/103_QuynhTrang/FolderFunc/202207/Images/z3580935788280-3d47a5d1971560440193337d3b975b0c-20220720030842-e.jpg

(đồng chí bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2022)

Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ đã tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy; phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , chương trình hành động và thực tiễn. Phương pháp làm việc khoa học sâu sát cụ thể; chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Công tác cải cách hành chính trong Đảng; Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Bộ Chính trị; Lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh trong đó trọng tâm là hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Kịp thời ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối còn có mặt hạn chế: Phát triển kinh tế đặc biệt là sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, chưa quy hoạch vùng sản xuất tập trung, diện tíc bỏ hoang vẫn còn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn chưa làm thường xuyên, còn một số ít Đảng viên chấp hành chế độ sinh hoạt chưa nghiêm, tính giáo dục thuyết phục quần chúng chưa cao. việc lấn chiếm đất đai, hành lang giao thông vẫn xảy ra. Hệ thống tiêu úng trong khu dân cư và tưới tiêu ngoài đồng ruộng ở một số khu vực còn chưa được đảm bảo. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác còn chưa được xử lý dứt điểm.

Media/103_QuynhTrang/FolderFunc/202207/Images/z3580935796325-2d81006b6640559c3cf799a7de4bdebc-20220720033747-e.jpg

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin,tuyên truyền đưa Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng, chấm điểm sinh hoạt và Sử dụng sổ tay điện tử Đảng viên, phấn đấu 100% Đảng viên trong Đảng bộ sử dụng sổ tay điện tử Đảng viên. Lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên năm 2022.

Nguồn : Minh Huấn


Tổng lượt xem bài viết là: 575
Tổng số điểm của bài viết là: 290 trong 100 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác