12/08/2022
Ngày 02/8/2022 tại Hội trường UBND xã đã diễn ra kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021
Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền của HĐND và các ban của HĐND
18/01/2021
Ngày 14/01/2021 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang tổ chức kỳ họp thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/05/2020
Ngày … tháng … năm 2020. HĐND xã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND xã nhiệm kỳ 2019 – 2021
28/05/2020
Ngày ...tháng ... năm 2020. Thường trực HĐND xã phối hợp với MTTQ xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã nhiệm kỳ 2019 – 2021