Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND xã Quỳnh Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 28/05/2020

Ngày … tháng … năm 2020. HĐND xã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND xã nhiệm kỳ 2019 – 2021

Tin liên quan