KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày 06/07/2021

Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền của HĐND và các ban của HĐND

Ngày 25/6/2021, tại hội trường UBND xã Quỳnh Trang. Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp quan trọng của HĐND xã để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND xã và UBND xã theo thẩm quyền của HĐND và các ban của HĐND.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí đại diện cho Ban tổ chức huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ và 24 ông bà là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp. Đồng chí Bùi Gia Tiến - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp giới thiệu đồng chí chủ tịch UBND xã - Chủ tịch hội đồng bầu cử xã lên báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã. Xã có 24 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình ANCT - TTATXH ổn định, giữ vững. Cũng tại kỳ họp Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật HĐND xã đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, trưởng ban, phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế HDDND xã, ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể kết quả bầu cử như sau:

1. ông Dương Công Động - phó bí thư Đảng ủy                                                - giữ chức vụ chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

2. ông Bùi Văn Thặng - Phó chủ tịch HĐND xã NK 2016 2026                          - giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. ông Bùi Công Trung - Chủ tịch UBND xã NK 2016 - 2026                             - giữ chức vụ chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

4. ông Đinh Văn Tuynh - Phó chủ tịch UBND xã NK 2016 - 2021                      - giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu trưởng ban, phó trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND xã gồm  :

1 ông Đinh Văn Đức - Trưởng ban

2. ông Bùi Huy Bảo - Phó trưởng ban

Bầu trưởng ban, phó trưởng ban Pháp chế HĐND xã gồm :

1. ông Hoàng Phú Thiệm - Trưởng ban

2. ông Bùi Hữu Kiệu - Phó trưởng ban

Bầu Ủy viên ủy ban gồm

1. ông Vương Đức Hải - Trưởng công an xã

2. ông Hoàng Phú Thiệm - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

Cũng tại phiên họp. HĐND xã đã biểu quyết và phê chuẩn 13 nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử và các nhiệm vụ trọng tâm của HĐND xã về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND xã, biểu quyết tổ thư kỳ của HĐND xã và số lượng thành viên các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết thúc kỳ họp ông Dương Công Động - chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xác nhận kết quả, biểu quyết phê chuẩn kết quả bầu cử và các nghị quyết tại kỳ họp và bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 2026.

Tin liên quan