Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 12/08/2022

Ngày 02/8/2022 tại Hội trường UBND xã đã diễn ra kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành của UBND xã và 24 ông bà là đại biểu HĐND xã.

Media/103_QuynhTrang/FolderFunc/202208/Images/z3637162262443-2eb80b3b1ed64dc4ac9a58a6e47508ce-20220812094347-e.jpg

(ảnh : Kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 thàng cuối băm 2022; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc cử tri tại các thôn; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2022; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; tờ trình về bổ sung đầu tư công trung hạn và năm 2022, tờ trình về việc thông qua một số chế độ và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung liên quan khác.

Theo các báo cáo trình tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND xã Quỳnh Trang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; tình hình KTXH-QPAN của địa phương ngày càng ổn định, phát triển, các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm thường xuyên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa phương đã và đang hoạt động sôi nổi trở lại, các lao động tiếp tục tham gia làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường: đã thực hiện 3 dự án Dự án nhà máy sợi Thăng Long diện tích 9,5ha; nhà máy thực phẩm TH diện tích 4,5ha; dự án khu dân cư thôn Khang Ninh diện tích 1,2ha.

Hoạt động giám sát của HĐND xã Quỳnh Trang được tiến hành thường xuyên, bao quát và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đem lại nhiều kết quả tích cực, qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân…

Tại kỳ hợp, trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã Quỳnh Trang năm 2022; thống nhất thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp./.

 

Thực hiện : Minh Huấn

Tin liên quan