1. Đảng ủy
  • Bùi Gia Tiến

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0987530475

  • Dương Công Động

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0975005632

  Hội đồng nhân dân
  • Dương Công Động

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0977802369

  • Bùi Văn Thặng

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0977767923

  1. Ủy ban nhân dân xã
   • Bùi Công Trung

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0911245974

   • Đinh Văn Tuynh

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0979318223

   1. Mặt trận tổ quốc xã
    • Bùi Hữu Kiệu

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ VN xã

     SĐT: 0986378432

    1. Hội nông dân xã
     • Dương Công Thịnh

      Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã

      SĐT: 0982527684

    2. Hội LHPN xã
     • Bùi Thị Lâm

      Chức vụ: Chủ tịch hội LHPN xã

    3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
     • Nguyễn Minh Huấn

      Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

      SĐT: 0396950715

    4. Hội Cựu chiến binh xã
     • Bùi Khắc Toán

      Chức vụ: Chủ tịch hội CCB xã

      SĐT: 0948383113

   2. Công an xã
    • Vương Đức Hải

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0967703555

    • Dương Văn Đạo

     Chức vụ: Phó trưởng công an xã

     SĐT: 0912262224

    1. Ban chỉ huy quân sự xã
     • Hoàng Phú Thiệm

      Chức vụ: chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

    2. Văn hóa - Thông tin
     • Bùi Công Phong

      Chức vụ: Cán bộ văn hóa xã

      SĐT: 0975144577

     • Bùi Đình Bốn

      Chức vụ: Trưởng đài truyền thanh xã

      SĐT: 0973259758

    3. Tài nguyên - Môi trường
     • Nguyễn Cảnh Quyền

      Chức vụ: Cán bộ địa chính xã

    4. Giao thông - Công thương
     • Bùi Đình Kiên

      Chức vụ: Cán bộ giao thông công thương xã

    5. Tư pháp
     • Bùi Khắc Hoãnh

      Chức vụ: Cán bộ Tư pháp xã

    6. Tài chính
     • Nguyễn Thị Hà

      Chức vụ: Kế toán UBND xã

    7. Văn phòng - Thống kê
     • Bùi Huy Bảo

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

     • Đỗ Thị Hà

      Chức vụ: Văn phòng thống kê xã

   3. thôn Tiên Cầu
    • Dương Công Cần

     Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn

     SĐT: 0978575750

    • Dương Công Ro

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0368818564

    • Đặng Văn Truyền

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0367244712

    1. thôn Khang Ninh
     • Bùi Kim Dưỡng

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn

      SĐT: 0986176057

     • Bùi Khắc Quý

      Chức vụ: trưởng thôn

      SĐT: 0961600263

     • Bùi Thị Gòn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. thôn A Mễ
     • Nguyễn Văn Út

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn

      SĐT: 0393961441

     • Nguyễn Văn Tấn

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Văn Toản

      Chức vụ: Phó trưởng thôn