Thông báo của UBND xã Quỳnh Trang về thực hiện chính sách đối với Người có công
Ngày 21/06/2022

UBND xã thông báo cho các đối tượng NCC có 2 thẻ thương binh và bệnh binh hoặc đang có thẻ thương binh và lĩnh chế độ bên mất sức trước kia do quy định của nghị định 31 chỉ được hưởng một chế độ do chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội nhưng nay nghị định 131 quy định tại điều 43, điều 44 cho phép giải quyết tiếp các chế độ mà người có công chưa được hưởng.


Tổng lượt xem bài viết là: 486
Tổng số điểm của bài viết là: 180 trong 60 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác