Tuyên truyền
30/11/2023
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 6, thảo luận tại Hội trường về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
28/04/2021
Ngày 18/4/2021 Đảng bộ xã Quỳnh Trang thực hiện học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng viên 6/7 chi bộ trực thuộc tham gia học tập.
25/05/2020
Chiều ngày 15/5/2020, Đảng bộ xã Quỳnh Trang long trọng tổ chức Hội nghị kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 và trao huy hiệu 60; 55; 40; 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên.